Välkomnande till Infödd Folken Litteratur

En utbildningsen resurser för befordrarna om alla kultur

Hängiven till 400 miljonen folk på den här
planet vem de/vi/du/ni är varken sett eller hörde

Låta de här orden och profilen bli för alltid en påminnelsen av deras existens.


den Bön

Introduktion

infödd Folken Litteratur är en inte- dra nytta av utbildningsen resurser och samarbetet hängiven till infödd folken om värld och till berikande den kanna bringa till sig sel all folk.

den er blitt hänsyn vid flera källan på det spindelväv:

³An imponerande arkivet av kulturell material omkring den infödd folken om värld, strövande från litteratur och musik till bönerna och historia. Betraktaren vilja finna den komplett texten av nyckel dokumentera lik den Iroquois författning och ursprungligen Hiawatha. Den porträtt av Columbia och hans följde efter skaffar en märkt kontrast till Columbia Dag firande


³This tomt är en skatt-trove av informationen för någon intresserad i Inföding Amerikanen tradition, historia, konst, och litteratur. Golfbanan till original full- text dokumentera och bild arkivera de/vi/du/ni är avtalet vid folkstam likaledes vid geografisk områden Golfbanan till tomten tänkandet infödd folken runt omkring den värld de/vi/du/ni är omfattat

³This är en ärelysten företag vilken synes till har följet stor, och skulle synes till vara en väsentlig resurser för båda studenterna och forska. En uttömmande, brunn- strukturellt behandling av en samtalsämne av stor samtida intressera³So levande din liv så pass den rädsla av frånfälle kanna aldrig gå in din hjärtan. Oroa ingen en omkring deras religion; respektera självaste i deras syn, och begära så pass de respektera din. Älska din liv, perfekt din liv, skön all sakerna i din liv

Tecumseh, Shawnee