Welkom aan de Inheemse Literatuur van Volkeren

Een onderwijsmiddel voor de vordering van alle culturen

Opgedragen aan de 400 miljoen mensen van deze
planeet die noch worden gezien noch gehoord

Laat deze woorden en beelden voor altijd een herinnering van hun bestaan zijn.


Het Gebed

Introductie

De inheemse Literatuur van Volkeren is een onderwijsmiddel en een samenwerking zonder winstbejag gewijd aan de inheemse volkeren van de wereld en aan de verrijking die het aan alle mensen kan brengen.

Het is door langs beschouwd verscheidene bronnen op het Web beschouwd als:

"Een indrukwekkend archief van cultureel materiaal over de inheemse volkeren van de wereld, die zich van literatuur en muziek tot aan gebeden en geschiedenis uitstrekt. De kijkers zullen hier de volledige teksten van zeer belangrijke documenten zoals de Iroquois grondwet en originele Hiawatha vinden. Het portret van Columbus en zijn aanhangers verstrekt een duidelijk contrast aan de vieringen van de Dag van Columbus."


"Deze plaats is een schat -schat-trove van informatie voor iedereen ge´nteresseerd in Inheemse Amerikaanse tradities, geschiedenis, kunst, en literatuur. De verbindingen met oorspronkelijke full-tekst documenten en beelddossiers zijn geschikt naar stam en evenals naar geografisch gebieden. De verbindingen met plaatsen die inheemse volkeren omvatten rond de wereld zijn inbegrepen."

"Dit is een ambitieuze onderneming
welke schijnt voornaam geslaagd te zijn en een essentieel middel voor zowel studenten als onderzoekers zou schijnen te zijn. Een diepgaande en gestructureerde behandeling van een onderwerp van groot eigentijds belang. "


"Zo leef uw leven dat de vrees voor dood nooit uw hart kan ingaan. Maak geen ruzie over godsdienst, respecteer anderen hun mening, en eist dat zij die van u respecteren. Houd van uw leven, perfectioneer uw leven, verfraai alle dingen in uw leven. "

Tecumseh , Shawnee